top of page

Generalforsamling 2024Hirtshals Boldklub inviterer til årets generalforsamling torsdag d. 15. februar 2024 kl. 20.15 på Hirtshals Stadion.


Dagsorden ifølge vedtægter:


§6

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle klubbens anliggender. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden 1. marts. Indvarsling til generalforsamling samt dagsorden skal bekendtgøres gennem klubbens digitale kanaler med mindst 7 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er:


1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab og formueforhold til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.


Der vil som altid være brød, kaffe og vand til de fremmødte ved generalforsamlingen. Vel mødt!

Comments


bottom of page