top of page
  • Forfatters billedeadmin

Indkaldelse til generalforsamlingHirtshals Boldklub indkalder til generalforsamling torsdag d. 10. februar 2022 fra kl. 20:15. Der vil traditionen tro være en bid brød og en vand til de fremmødte.


Dagsordenen for den ordinære generalforsamling ifølge vedtægter som følger:


1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab og formueforhold til godkendelse.

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af revisor.

8. Eventuelt.


En af bestyrelsen udpeget dirigent leder generalforsamlingen og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og stemmeafgivning.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen må være formanden i hænde senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse.


Da klubben ikke afholdte generalforsamling i 2021, grundet corona-restriktioner, vil regnskab for 2020 også fremlægges ifm. punkt 3 i dagsordenen.


Vel mødt!

留言


bottom of page